Imiona Trzech Króli

[Głosów:0    Średnia:0/5]

swieto trzech kroliWedle tradycji chrześcijańskiej Trzej Królowie podążali do miejsca narodzin Jezusa za Gwiazdą Betlejemską. Witając Chrystusa w Betlejem Trzej Mędrcy ze Wschodu złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Dziś na pamiątkę tego wydarzenia obchodzi się w kościele katolickim Święto Trzech Króli, nazywane również Uroczystością Objawienia Pańskiego, przypadające rok rocznie na dzień szóstego stycznia.

Trzej Królowie czczeni są obecnie zarówno w kościele katolickim jak i prawosławnym i z tego też powodu uznawani są oni za świętych. Szczegółowo postacie te opisane są jedynie w Ewangelii świętego Mateusza, kiedy to odwiedzają w Betlejem nowo narodzonego Mesjasza. W symbolice chrześcijańskiej Kacper, Melchior i Baltazar składając pokłon Chrystusowi jednocześnie uznają zwierzchność wiary katolickiej we współczesnym im świecie pogańskim. Warto zatem wiedzieć, co oznaczały poszczególne dary Trzech Króli.

Pierwszym złożonym Jezusowi darem przez Trzech Króli było złoto – metal odporny na działanie ognia i rdzy, będący jednocześnie symbolem wartości i bogactwa. Posiadanie złota od zawsze nierozerwalnie związane było z posiadaniem ogromnej władzy. Stąd też zwyczaj wykonywania ze złota insygniów władzy królewskiej. Również w Biblii złoto traktowane było jako przedmiot odpowiadający szlachetności i mądrości, ponadto utożsamiane było również z boskimi przymiotami i światłem. Ofiarowując złoto Dzieciątku Jezus, Kacper, Melchior i Baltazar wyrazili równocześnie cześć i uznali mądrość Chrystusa.

Kolejnym darem Trzech Mędrców było kadzidło, wytwarzane tradycyjnie z żywicy tak zwanego drzewa bosweliowego. Przygotowywane w formie żółtych kropli lub kryształków, kadzidło takie wydziela bardzo intensywny, charakterystyczny zapach po zapaleniu. W taki właśnie sposób oddawano niegdyś cześć bóstwom oraz najwyższym dostojnikom, ponieważ kadzidło miało symbolizować uwielbienie i przebłaganie dla wszystkich ludzi. Stąd również starotestamentowy zwyczaj posypywania ofiar składanych Bogu niewielką ilością kadzidła. Ofiarowując Jezusowi tenże dar, trzej Królowie w oczywisty więc sposób wyrazili swoje uwielbienie i część wobec Mesjasza, uznając jednocześnie jego boską moc.

Ostatnim darem złożonym w Betlejem przez Trzech Króli byłą natomiast mirra, czyli co prawda gorzka, ale bardzo przyjemnie pachnąca substancja wytwarzana z kory drzew balsamowych. Po zaschnięciu mirra przypomina nieco ziarenka kadzidła, ma zresztą podobne właściwości. Przez starożytnych wykorzystywana była jako kosmetyk, świetnie pielęgnujący skórę, choć mirry używano także do balsamowania oraz jako leku uśmierzającego ból. Jako dar Trzech Mędrców mirra symbolizuje późniejszą Mękę Chrystusa na krzyżu, gdyż miała mu być podana wraz z winem po ukrzyżowaniu.

0
0