Kazanie i czytania na Wielki Czwartek

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Liturgia wielkopostnaWielki Czwartek, od którego zwyczajowo zaczyna się Triduum Paschalne jest świętem ruchowym, uzależnionym od daty Niedzieli Wielkanocnej. W Kościele Katolickim Wielki Czwartek obchodzony jest na pamiątkę ustanowienia sakramentu Eucharystii oraz sakramentu kapłaństwa.

Wielki Czwartek jako pamiątka Ostatniej Wieczerzy był już od najdawniejszych czasów dniem poświęconym na pojednanie się grzeszników z Kościołem. Tego dnia podczas nabożeństw święci się również olej i błogosławi wiernych. Dzisiaj również Wielki Czwartek obchodzony jest w podobny sposób, szczególnie w Kościołach katedralnych, zaś uroczystą mszę nierzadko sprawują biskupi i duchowni wyższego szczebla. Podczas tej uroczystości, nazywanej zwyczajowo Mszą Krzyżma święci się oleje przeznaczone do namaszczeń, używanych między innymi podczas chrztu i bierzmowań. Kapłani odnawiają wtedy również swoje przyrzeczenia kapłańskie.

W kościołach parafialnych w Wielki Czwartek z kolei uroczysta msza odbywa się wieczorem. Śpiewa się wtedy hymn „Chwała na wysokości”, po czym ograny milczą, zaś w liturgii używa się wyłącznie drewnianych kołatek. Nierzadko w Wielki Czwartek dokonuje się w kościołach również rytualnego obmycia nóg („Mandatum”). Podczas mszy poświęcone zostają również komunikanty na cały następny rok liturgiczny oraz adoruje Najświętszy Sakrament. Po zakończeniu mszy przenosi się Hostię do Ciemnicy, otwiera Tabernakulum oraz zdejmuje z ołtarzy krzyże, mszały oraz obrusy.

Podczas uroczystości na Wielki Czwartek najczęściej czyta się następujące teksty: Iz 61,1-3a,6a, 8b-9, Ewangelię Łukasza (4,16-21) orazMsza Krzyżma w Wielki Czwartek śpiewa Psalmy 89, 22, 21, 25 i 27. Podczas mszy upamiętniającej Ostatnią Wieczerzę odczytuje się również List do Koryntian (11,23-26).  Kazania Wielkoczwartkowe zazwyczaj dotyczą rozważań nad nadanym duchowym sakramentem kapłaństwa oraz ważnych wydarzeń w życiu wiernych, które są z tymi sakramentami związane (chrzest, bierzmowanie, ostatnie namaszczenie).

Podczas mszy upamiętniającej Ostatnią Wieczerzę kapłan powinien odczytać również fragment Księgi Wyjścia, związany z wyprowadzeniem Izraelitów z Egiptu. Następnie nierzadko śpiewa się psalm „Kielich Przymierza to Krew Zbawiciela”. Podczas kazania kapłan może również mówić na temat tradycyjnego obmywania nóg dwunastu mężczyznom, na pamiątkę jedności wszystkich Apostołów podczas ich ostatniego spotkania z Chrystusem.

0
0